Про затвердження прогнозу бюджету Андрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 31.08.2021 09:49
Кількість переглядів: 436

Фото без опису                         

УКРАЇНА

АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 П’ятнадцята  сесія восьмого скликання

позачергова

 

Проєкт  Рішення

31 серпня 2021 року                                                                                         №

 

 

 

 

Про прогноз бюджету Андрівської сільської

 територіальної громади на 2022-2024 роки

 

 

 

       Керуючись статтею 75¹ Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету від 10 серпня 2021 року № 44  «Про схвалення прогнозу бюджету Андрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки», заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Андрівської сільської ради, сесія Андрівської сільської ради  В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити прогноз бюджету Андрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки згідно додатку (додається).

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської  ради  з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, житлово-комунального господарства та  комунальної власності.

 

 

 

 

 

 

 

Голова                                                                          Анатолій ЗАМЕТА

 

 

 

 

ПРОГНОЗ

бюджету Андрівської сільської територіальної громади

на 2022- 2024 роки

 

Загальна частина

 Прогноз бюджету Андрівської сільської територіальної громади на 2022- 2024 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 75¹ Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетної декларації, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548, у якій визначені основні макропоказники економічного і соціального розвитку України у 2020 – 2024 роках.

Головною метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в Андрівській сільській  територіальній громаді як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

 - забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, що фінансуються з сільського бюджету;

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

 - посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;

 - вжиття заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, що спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку Андрівської сільської  територіальної громади, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини сільського бюджету з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

Прогноз бюджету Андрівської сільської  територіальної громади базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

 Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки України, завданнями бюджету  є:

 - забезпечення у повному обсязі соціально захищених видатків;

 - оптимізація бюджетних видатків шляхом скорочення неефективних бюджетних програм;

 - визначення резервів росту доходів  бюджету;

- забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з Програмою економічного і соціального розвитку громади;

 - здійснення видатків місцевих бюджетів в межах реального фінансового ресурсу;

- підтримка економічного зростання громади, зміцнення фінансово - економічної самостійності.

До основних напрямків розвитку міста належить створення передумов для стійкого соціально-економічного розвитку на основі підвищення конкурентоспроможності економіки міста для розв’язання соціальних проблем та зростання якості життя населення.

 

 Індикативні прогнозні показники бюджету Андрівської сільської територіальної громади на 2022 -2024 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету територіальної громади на середньострокову перспективу.

Прогнозні показники бюджету Андрівської сільської територіальної громади ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни, покращить спрямовування фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку громади.

При здійсненні прогнозу бюджету Андрівської сільської територіальної громади на 2022 - 2024 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

 

Показники

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Розмір мінімальної заробітної плати:

     

з 1 січня року (гривні)
з 1 жовтня року

6500
6700

7176

7665

ріст до попереднього року (відсоток)

3,1

7,1

6,8

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

     

з 1 січня року (гривні)
з 1 жовтня року

2893
2982

3193

3411

ріст до попереднього року (відсоток)

3,1

7,1

6,8

 

Прожитковий мінімум становитиме:

Показники

2022 рік

2023 рік

2024 рік

В розрахунку на одну особу:

     

- з 1 січня року (гривні)

2393

2589

2778

- з 1 липня року (гривні)

2508

2713

2911

- з 1 грудня року (гривні)

2589

2778

2972

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

     

дітей віком до 6 років:

     

- з 1 січня року (гривні)

2100

2272

2438

- з 1 липня року (гривні)

2201

2381

2555

- з 1 грудня року (гривні)

2272

2438

2609

дітей віком від 6 до 18 років:

     

- з 1 січня року (гривні)

2618

2833

3040

- з 1 липня року (гривні)

2744

2969

3186

- з 1 грудня року (гривні)

2833

3040

3253

працездатних осіб:

     

- з 1 січня року (гривні)

2481

2684

2880

- з 1 липня року (гривні)

2600

2813

3018

- з 1 грудня року (гривні)

2684

2880

3082

осіб, які втратили працездатність:

     

- з 1 січня року (гривні)

1934

2093

2246

- з 1 липня року (гривні)

2027

2193

2354

- з 1 грудня року (гривні)

2093

2246

2403

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року): на 2022 рік – 106,2%, 2023 рік – 105,3 %, 2024 рік – 105, %.
Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року): на 2022 рік – 107,8%, 2023 рік – 106,2 %, 2024 рік – 105,7 %.

Прогноз  бюджету Андрівської сільської територіальної громади спрямований на реалізацію цілей державної політики у всіх сферах, забезпечення пріоритетних напрямків розвитку територіальної громади та виконання завдань  цільових галузевих програм, що забезпечують вирішення нагальних проблем членів територіальної громади.

 

Основні індикативні прогнозні показники бюджету
Андрівської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки

грн

Показник

2021 рік (затверджено )

 2022 рік            

2023 рік

2024 рік

Загальний фонд

 

 

 

 

Доходи (з трансфертами)

31 358 459

33 058 129

 35 593 095

37 933 949

Видатки (з трансфертами)

31 358 459

33 058 129

35 593 095

37 933 949

Кредитування усього,     у тому числі:

0,0

0,0

0,0

0,0

надання кредитів з бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

повернення кредитів з бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

         

Спеціальний фонд

 

 

 

 

Доходи (з трансфертами)

185 238

80 000

86 000

92 000

Видатки (з трансфертами)

185 238

80 000

86 000

92 000

Кредитування усього, у тому числі:

0,0

0,0

0,0

0,0

надання кредитів з бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

повернення кредитів з бюджету

 

0,0

0,0

0,0

         

Разом

 

 

 

 

Доходи (з трансфертами)

31 543 697

33 138 129

35 679 095

38 025 949

Видатки (з трансфертами)

31 543 697

 33 138 129

35 679 095

38 025 949

Кредитування усього,               у тому числі:

0,0

0,0

0,0

0,0

надання кредитів з бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

повернення кредитів з бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

Фінансування           (дефіцит«-»/профіцит «+»

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Дохідна частина місцевого бюджету

 

Прогноз доходів місцевого бюджету розроблено на підставі основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади на 2022–2024 роки з урахуванням основних напрямів реформування податкової системи, визначених у Податковому кодексі України зі змінами і доповненнями.
Подальша консолідація податкового законодавства у Податковому кодексі України дасть можливість уникнути безсистемного внесення змін до податкового законодавства, забезпечить його стабільність, сприятиме інвестиційно-інноваційному розвитку економіки, зниженню податкового навантаження на платників податків, системності надання податкових пільг, збільшенню надходжень до бюджету за рахунок розширення бази оподаткування та поліпшення адміністрування.
За аналітичними даними основним джерелом доходів загального фонду бюджету територіальної громади (біля 60 %) є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород одержаних військовослужбовцями та інших виплат.

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету територіальної громади:

- збільшення кількості робочих місць;

- своєчасна виплата заробітної плати;
- проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати;

- своєчасне погашення податкових зобов’язань перед бюджетом;

- збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Прогноз показників бюджету Андрівської сільської  територіальної громади на 2022 – 2024 роки за основними джерелами доходів у розрізі фондів наведено у додатку 1 до цього прогнозу.

 

 

 

 

Видаткова частина місцевого бюджету

 

Прогнозні показники видатків місцевого бюджету на 2022-2024 роки за програмним призначенням наведено у додатку 2 до цього прогнозу.
При цьому ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.
Фінансування бюджетних видатків на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями, положення якого, зокрема врегульовують питання запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, посилення взаємозв’язку економічної, бюджетної, податкової та грошово-кредитної політики, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Розробка методологічних засад планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу полягатиме у оцінці ефективності виконання бюджетних програм за попередній бюджетний період, перегляді та оцінці законодавства, що надає підстави для здійснення витрат з місцевого бюджету, формуванні переліку бюджетних програм на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.

 

Освіта

 

Пріоритетним завданням галузі буде забезпечення доступної високоякісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію.

Основними напрямами політики протягом 2022-2024 років є:

-оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;

-створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня;

-запровадження національної системи оцінювання якості освіти;

-підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх шкіл сучасними засобами навчання (кабінети біології, фізики, хімії) та комп’ютерною технікою нового зразка.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

Посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

У середньостроковій перспективі передбачається:

 - виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування , після досягнення 18-річного віку на 2021 рік

- соціальний захист окремих категорій населення  сіл Андрiвка ,Трояни ,Полоузівка та Новотроїцьке на 2021 рік.

 

Культура та мистецтво

 

Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу.

Протягом 2022-2024 років передбачається здійснити:

-удосконалення механізму надання фінансової підтримки закладам культури;

-упорядкування кількості установ культури та їх штатної чисельності;

-запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню.

 

Фізична культура і спорт

 

Головними пріоритетами галузі будуть всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

Протягом 2022-2024 років передбачається здійснити:

-створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту,

-удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд;

-створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

 

Житлово-комунальне господарство

 

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства у прогнозному періоді буде надання населенню якісних житлово-комунальних послуг.

Конкретні показники обсягу видатків на 2022-2024 роки будуть уточнюватись залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.                 

 

Міжбюджетні відносини

 

   В прогнозних показниках на 2022 - 2024 роки врахований обсяг міжбюджетних трансфертів, доведений листом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14- 6/18181 « Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки», згідно якого освітня субвенція визначена у сумі 15 602,2 тис.грн. на 2022 рік ,у сумі 17 088,3тис. грн.. на 2023 рік, та 18 254,3 на 2024р. реверсна дотація відсутня. Базова дотація у сумі 3 251,6 на 2022 р, у сумі 3 836,7тис. грн  на 2023 рік,та  4 529,5 тис. грн на 2024р. Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на 2022 рік у сумі 314,0 тис. грн, на 2023 -314,0 та на 2024 рік- 314,0 тис. грн. Інші субвенції з місцевого бюджету на 2022-2024 у сумі 60,0 тис. грн на кожен рік.

  Пріоритетом бюджетної політики в частині взаємовідносин між бюджетом Андрівської сільської  територіальної громади та обласним бюджетом на період 2022-2024 роки є оптимізація міжбюджетних відносин з метою стимулювання економічного зростання міської територіальної громади в цілому та окремих територій, забезпечення виконання спільних регіональних програм, Основними результатами, які планується досягти, є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на міському рівні;

- посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку відповідних територій;

- зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку територій.

 

 

 

 Додаток 1

до прогнозу бюджету  Андрівської  сільської територіальної громади
на 2022-2024 роки

 

 

 

ПРОГНОЗ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ на 2022-2024 роки по Андрівській територіальній громаді Бердянського району

 

Код бюджетної класифікації

Назва

2021 рік (затверджено)

2022 рік (прогноз)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

 

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

4 417 500,00

4 417 500,00

 

5 850 900,00

5 850 900,00

0,00

6 260 500,00

6 260 500,00

0,00

6 686 200,00

6 686 200,00

0,00

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

 2 050 300,00  

2 050 300,00

 

2 050 300,00

2 050 300,00

0,00

2 050 300,00

2 050 300,00

0,00

2 050 300,00

2 050 300,00

0,00

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

111 400,00  

111 400,00  

 

111 400,00

111 400,00

0,00

111 400,00

111 400,00

0,00

111 400,00

111 400,00

0,00

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

 9 000,00  

9 000,00  

 

14 700,00

14 700,00

0,00

14 700,00

14 700,00

0,00

14 700,00

14 700,00

0,00

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

1900,00

1900,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення

75000,00

75000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

 80 000,00  

80 000,00  

 

83 200,00

83 200,00

0,00

86 500,00

86 500,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

   300,00  

                  300,00  

 

324,00

324,00

0,00

350,00

350,00

0,00

374,00

374,00

0,00

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

 25 000,00  

25 000,00  

 

27 000,00

27 000,00

0,00

28 900,00

28 900,00

0,00

30 900,00

30 900,00

0,00

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

130 000,00  

130 000,00  

 

140 400,00

140 400,00

0,00

150 200,00

150 200,00

0,00

160 400,00

160 400,00

0,00

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб 

 1 000 000,00  

1 000 000,00  

 

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб 

 745 400,00  

745 400,00  

 

745 400,00

745 400,00

0,00

745 400,00

745 400,00

0,00

745 400,00

745 400,00

0,00

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб 

539 500,00  

539 500,00  

 

539 500,00

539 500,00

0,00

539 500,00

539 500,00

0,00

539 500,00

539 500,00

0,00

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб 

163 800,00  

163 800,00  

 

274 545,00

274 545,00

0,00

274 545,00

274 545,00

0,00

274 545,00

274 545,00

0,00

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб 

25000,00

25000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

165 000,00  

165 000,00  

 

165 000,00

165 000,00

0,00

165 000,00

165 000,00

0,00

165 000,00

165 000,00

0,00

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

517 000,00  

517 000,00  

 

558 360,00

558 360,00

0,00

597 500,00

597 500,00

0,00

638 130,00

638 130,00

0,00

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

2 200 000,00  

2 200 000,00  

 

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

300,00  

                  300,00  

 

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1 900,00  

1 900,00  

 

1 900,00

1 900,00

0,00

1 900,00

1 900,00

0,00

1 900,00

1 900,00

0,00

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

10 800,00  

10 800,00  

 

14 500,00

14 500,00

0,00

14 500,00

14 500,00

0,00

14 500,00

14 500,00

0,00

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

2 600,00  

2 600,00  

 

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

2 600,00

0,00

 

24060300

Інші надходження  

50 000,00  

50 000,00  

 

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

90 000,00  

                            -    

     90 000,00  

70 000,00

0,00

70 000,00

75 000,00

0,00

75 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

10 000,00  

                            -    

     10 000,00  

10 000,00

0,00

10 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

 

41020100

Базова дотація 

3 458 500,00  

  3 458 500,00  

 

3 251 600,00

3 251 600,00

0,00

3 836 700,00

3 836 700,00

0,00

4 529 500,00

4 529 500,00

0,00

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

14 296 000,00  

14 296 000,00  

 

15 602 200,00

15 602 200,00

0,00

17 088 300,00

17 088 300,00

0,00

18 254 300,00

18 254 300,00

0,00

 

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

628 700,00  

628 700,00  

 

314 000,00

314 000,00

0,00

314 000,00

314 000,00

0,00

314 000,00

314 000,00

0,00

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

59 815,00  

59 815,00  

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

2 962,00

2 962,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

60 000,00  

60 000,00  

 

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

 

 

усього трансфертів

18 505 977,00  

18 505 977,00  

 

19 227 800,00

19 227 800,00

 

21 299 000,00

21 299 000,00

 

23 157 800,00

23 157 800,00

 

 

X

Разом доходів

 30 927 677,00

30 827 677,00

  100 000,00  

33 138 129,00

33 058 129,00

80 000,00

35 679 095,00

35 593 095,00

86 000,00

38 025 949,00

37 933 949,00

92 000,00

 

                               

 

Додаток 2
до прогнозу бюджету  Андрівської  сільської територіальної громади
на 2022-2024 роки

 

Видатки  Андрівської сільської територіальної громади за функціональною ознакою на 2022- 2024 роки
                                                                                                                          грн

 

 

КТПКВК МБ

Показники

2021

2022

2023

2024

затверджено

прогноз

      прогноз

прогноз

 

1

3

4

5

6

 

Загальний фонд

       

0100

Державне управління

4870328,0

6011212,0

6314754,0

6466424,0

1000

Освіта дошкільна

3 562 112,0

3 777 448,0

3 992 234,0

4 070 130,0

1000

Освіта  загальна

20 031 191,0

20 428 668,0

22 296 167,0

24 285 449,0

1000

Інші видатки освіти                                                          

98 000,0

95 200,0

105 960,0

111 260,0

2000

Інші видатки медицини( ТМО)               

10000.0

10000.0

12000

14000

3000

Соціальний захист, соціальне забезпечення

53 620,0

50 000,0

53 000,0

56 200,0

4000

Культура і мистецтво

1 144 167,0

1 238 340,0

1 323 800,0

1 390993,0

5000

Фізична культура і спорт

20 000 ,0

15 000,0

15000,0

15 000,0

6000

Житлово-комунальне господарство

276 156,0

259 670,0

275 230,0

269 030,0

8000

  Інша діяльність

772 577,0

872 591,0

904 950,0

955 461,0

 

Резервний фонд

90400,0

     
           

9000

Міжбюджетні трансферти

429 908,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

           
 

Всього видатків ЗФ        

31 358 459,0

33 058 129,0

35 593 095,0

37 933 949 ,0

 

Спеціальний фонд

       

1000

Освіта  загальна

20338,0

-

-

-

1000

Освіта дошкільна

90000,0

70000,0

75000,0

80000,0

7000

Економічна діяльність

74900,0

10 000,0

11 000,0

12 000,0

 

Всього видатків СФ

185238,0

80 000,0

86 000,0

92 000,0

 

разом

31543697,0

33 138 129,0

35 679 095,0

38 025 949,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до прогнозу бюджету  

Андрівської  сільської територіальної громади
на 2022-2024 роки

 

 

 

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів                       

 

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

2021 рік

(затверджено)

2022 рік

(прогноз)

2023 рік

(прогноз)

2024 рік

(прогноз)

Трансферти до загального фонду

41020100

Базова дотація

3 458,5

3 251.6

3 836.7

4 529.5

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

14 296,0

15 602.2

17 088.3

18 254.3

41040200

 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

628,7

314,0

314,0

314,0

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

60,0

60,0

60,0

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь