Про внесення змін до Договору оренди землі

Дата: 31.08.2021 10:04
Кількість переглядів: 331

                                                                                                                                                                                                                     проєкт

Фото без опису

УКРАЇНА

АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пятнадцята сесія восьмого скликання

позачергова

РІШЕННЯ

 

31 серпня 2021 року                            с. Андрівка                                                            №

 

Про внесення змін до Договору оренди землі

 

            Керуючись Конституцією України, ст. 117 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками", враховуючи передачу земель сільськогосподарського призначення об‘єднаним територіальним громадам, розглянувши рішення Запорізької обласної ради________________про розірвання Договору №7 надання водного об?єкту місцевого значення, розташованого на території Бердянського району у тимчасове користування на умовах оренди від 23.06.2008 року, для приведення у відповідність Договору оренди землі від 01.03.2008 року,  який зареєстрований  у в Бердянському районному відділ ЗРФ ДП «Центр державного земельного кадастру при державному комітеті по земельним ресурсам України», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 11.04.2008 року за № 040826500062 до Типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2021 р. № 57, відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, що затверджена Наказом Міністерства екології та природніх ресурсів України від 28.05.2013 року № 236, враховуючи рекомендації профільної постійної комісії, Андрівська сільська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Для внесення змін до Договору оренди землі від 01.03.2008 року, який зареєстрований  у в Бердянському районному відділ ЗРФ ДП «Центр державного земельного кадастру при державному комітеті по земельним ресурсам України», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 11.04.2008 року за № 040826500062:

- визнати об?єктом оренди в Договорі оренди землі від 01.03.2008 року, який зареєстрований у в Бердянському районному відділ ЗРФ ДП «Центр державного земельного кадастру при державному комітеті по земельним ресурсам України», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 11.04.2008 року за № 040826500062, земельну ділянку площею 109,6811га, в тому числі: під водою - 81,5842га, пасовищ — 27,9544га, під дамбою — 0,1425га, і водний об?єкт місцевого значення площею 81,5842га,

- визначити розмір орендної плати за об?єкт оренди в сумі 78550,90грн., що складається з: плати за земельну ділянку під водою в розмірі 5 (п?ять) % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки під водою, що на 2021 рік становить: 25015,56грн.,  і плати користування водним об?єктом місцевого значення в розмірі 3 (три) розміра фіксованої, середньозваженої величини орендної плати по Україні на 2021 рік з урахуванням коефіцієнта індексації за 1 га в  суммі 162,7х3=488,10грн.за 1 га.

2. На виконання пункту 1 цього рішення затвердити Додаткову угоду до Договору оренди землі від 01.03.2008 року, який зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при державному комітеті по земельним ресурсам України», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 11.04.2008 за №040826500062  (додаткова угода — додається).

3. Надати право голові Андрівської сільської ради на підписання Додаткової угоди до Договору оренди землі від 01.03.2008 року, який зареєстрований у в Бердянському районному відділ ЗРФ ДП «Центр державного земельного кадастру при державному комітеті по земельним ресурсам України», про що у Державному реєстрі земель вичнено запис від 11.04.2008 року за № 040826500062.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на начальника відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, комунальної власності, архітектури та містобудівної діяльності Онупко Л.В.

5.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань земельних  відносин, природно-екологічного захисту, планування  території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток та благоустрою (Вєнцев А.А).

 

 

 

Голова                                                                                                                                                                                 Анатолій ЗАМЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Андрівської сільської ради від 31.08.2021 р. №

ДОДАТКОВА УГОДА

до Договору оренди землі від 01.03.2008 року, який зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при державному комітеті по земельним ресурсам України», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 11.04.2008 за №040826500062

 

Орендодавець:  Андрівська сільська рада Бердянського району Запорізької області  в особі голови Замета Анатолія Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, і Орендар: ТОВ РП «Бриз» в особі генерального директора Матвєєва Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом — Сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

 

1. На виконання ст. 117 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками", Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками", враховуючи передачу земель сільськогосподарського призначення об‘єднаним територіальним громадам, викласти в новій редакції  Договір, а саме:

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 57

ДОГОВІР
оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом

село Андрівка

Бердянського району Запорізької області                     _____ __________________ 2021 р.

                                                                   

 

            Орендодавець:  Андрівська сільська рада Бердянського району Запорізької області в особі голови Замета Анатолія Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, і Орендар: ТОВ РП «Бриз» в особі генерального директора Матвєєва Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом — Сторони, уклали цей договір про таке.

Предмет Договору

1. Орендодавець надає, а Орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом на території Андрівської сільської ради Бердянського району Запорізької області  для риборозведення.

Об’єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 109,6811га, в тому числі: під водою - 81,5842га, пасовищ — 27,9544га, під дамбою — 0,1425га, з кадастровим номером ________________________________, цільове призначення земельної ділянки ___________________________, яка розташована на території Андрівської сільської ради Бердянського району Запорізької області та водний об’єкт (водний простір), у тому числі рибогосподарська технологічна водойма місцевого значення площею 81,5842га.

3. На земельній ділянці розташовані об’єкти інфраструктури __________________________________________________________________________

                                            (перелік, характеристика і стан гідротехнічних споруд,

__________________________________________________________________________.

                                  лінійних споруд, мостових переходів, інших об’єктів (за наявності)

4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення цього договору становить _______________________________________________________________ гривень.

5. Об’єкт оренди має такі недоліки, що можуть перешкоджати його ефективному використанню: відсутні.

6. Інші особливості Об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: не має.

Строк дії Договору

7. Цей Договір укладено на двадцять років, тобто до 11.04.2028 року.

            Після закінчення строку, на який укладено цей Договір, Орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк.

            У такому випадку Орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку, на який укладено цей Договір, повідомити письмово Орендодавця про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк.

            До листа-повідомлення про укладення договору оренди на новий строк Орендар додає проект відповідного договору.

Орендна плата

8. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та розмірі:

- за земельну ділянку ____________________________________________________

                                                                         (розмір орендної плати у гривнях

_______________________________________________________________________,
                                  із зазначенням умов її внесення відповідно до бюджетної класифікації)

- за водний об’єкт _______________________________________________________                                                              (розмір орендної плати у гривнях

_______________________________________________________________________.
                        із зазначенням умов її внесення відповідно до бюджетної класифікації)

9. Обчислення розміру орендної плати здійснюється за:

- водний об’єкт - відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, що затверджується Міндовкіллям;

- земельну ділянку - з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди.

            Розмір орендної плати може бути змінений за згодою Сторін в бік збільшенння.

10. Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно по 1/12 части від річної суми на розрахунковий рахунок Орендодавця.

11. Розмір орендної плати переглядається один раз у три роки у разі:

1) зміни умов господарювання, передбачених цим договором;

2) зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

3) зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки  комунальної власності;

4) погіршення стану Об’єкта оренди, що сталося не з вини Орендаря, що підтверджено документами;

5) в інших випадках, передбачених законом.

12. У разі невнесення орендної плати за землю та/або водний об’єкт у строки, визначені цим договором:

- у десятиденний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

- стягується пеня у розмірі 50 відсотків річної орендної плати за кожний день прострочення з урахуванням вимог Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань”.

Умови використання  Об’єкта оренди

13. Передача водного об’єкта в оренду здійснюється за наявності Паспорта водного об’єкта.

14. Використання земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом здійснюється лише для цілей, визначених цим Договором.

15. Використання Об’єкта оренди здійснюється з дотриманням Водного та Земельного кодексів України, а також інших законодавчих актів.

16. Дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта.

17. Експлуатація Об’єкта оренди здійснюється відповідно до Паспорта водного об’єкта.

18. Використання водного об’єкта здійснюється без створення перешкод у здійсненні права загального водокористування (крім випадків, визначених законом) та у здійсненні спеціального водокористування відповідно до виданих дозволів.

19. Інші умови: ____________________________________________________________

Умови повернення Об’єкта оренди

20. Після припинення цього Договору Орендар повертає Орендодавцеві свій примірник паспорта водного об’єкта.

21. Після припинення цього Договору Орендар повертає Орендодавцеві  Об’єкт оренди у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав його в оренду.

            Орендодавець  у разі погіршення екологічного та/або хімічного стану водного об’єкта має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

            У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284.

22. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця  витрати на поліпшення Об’єкта оренди, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

23. Поліпшення стану Об’єкта оренди, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем, не підлягають відшкодуванню.

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

            Збитками вважаються:

- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов цього договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов цього договору.

25. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання  Об’єкта оренди

26. На орендовану земельну ділянку не встановлені обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб відсутні.

27. Передача в оренду земельної ділянки, водного об’єкта не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на таку ділянку і встановлених земельних сервітутів.

28. Передача в суборенду земельної ділянки у комплексі з розташованим на ній водним об’єктом іншим суб’єктам господарювання забороняється.

Права та обов’язки Орендодавця

29. Орендодавець має право вимагати від Орендаря:

 • використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з цим договором;
 • додержання Водного та Земельного кодексів України, а також інших законодавчих актів;
 • дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;
 • дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта;
 • експлуатації Об’єкта оренди відповідно до встановлених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування;
 • своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку та водний об’єкт.

30. Орендодавець зобов’язаний:

 • передати в користування земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у стані, що відповідає умовам цього договору;
 • під час передачі земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
 • не вчиняти дій, які перешкоджають Орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою та водним об’єктом;
 • попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які у процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану Об’єкта оренди.

Права та обов’язки Орендаря

31. Орендар має право:

 • самостійно господарювати на землі та водному об’єкті з дотриманням умов цього договору  та вимог законодавства;
 • отримувати продукцію і доходи;
 • здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою Орендодавця будівництво гідротехнічних споруд.

32. Орендар зобов’язаний:

 • приступати до використання земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у строки, встановлені цим договором, але не раніше дати державної реєстрації відповідного права оренди;
 • виконувати встановлені щодо Об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або цим договором;
 • у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію цього договору відповідному податковому органові та територіальному органові Держводагентства;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за Об’єкт оренди;
 • здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених Держводагентством режимів роботи;
 • у разі необхідності оформити право користування гідротехнічними спорудами та право спеціального водокористування;
 • під час використання прибережних захисних смуг дотримуватися вимог щодо обмеження господарської діяльності, встановлених законодавством;
 • після припинення цього договору повернути свій примірник паспорта водного об’єкта Орендодавцю.

Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини, заподіяння шкоди третім особам

34. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар.

            Ризик заподіяння шкоди третім особам у результаті невиконання або неналежного виконання Орендарем умов договору несе Орендар.

Страхування  Об’єкта оренди

35. Згідно з цим Договором Об’єкт оренди не підлягає страхуванню на період дії цього договору у порядку, встановленому законодавством.

Зміна або припинення Договору

36. Зміна цього Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни цього договору спір розв’язується у судовому порядку.

37. Цей Договір припиняється у разі:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
 • ліквідації юридичної особи-Орендаря або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
 • відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
 • смерті фізичної особи-Орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 Закону України “Про оренду землі”, від виконання цього договору;
 • порушення умов користування Об’єктом оренди;
 • розірвання цього Договору.

            Цей Договір припиняється також з інших підстав, передбачених законом.

38. Цей Договір може бути розірвано за:

 • взаємною згодою сторін;
 • рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених цим договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження Об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає його використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

39. Розірвання цього договору в односторонньому порядку не допускається.

40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом до іншої особи, а також реорганізація  юридичної особи-Орендаря є підставою для розірвання цього Договору.

41. Право на орендовану земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у разі смерті фізичної особи - Орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду не переходить до спадкоємців або інших осіб, які                               використовують Об’єкт оренди разом з Орендарем.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання цього договору

42. За невиконання або неналежне виконання цього Договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього Договору.

43. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

44. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення.

45. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в Орендодавця (уповноваженої ним особи), другий - в Орендаря.

Реквізити сторін»

 

2. Сторони підтверджують свої обовязки за Договором оренди землі від 01.03.2008 року, який зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при державному комітеті по земельним ресурсам України», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 11.04.2008 за №040826500062

3.Дана Додаткова угода складена в двох примірниках для кожної сторони

4.Реквізити сторін:

 

ТОВ РП «БРИЗ»                                                                                             Андрівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                        Світлана КАСІМОВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь