ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на  посаду керівника Троянського  закладу загальної середньої освіти Андрівської сільської ради Бердянського району Запорізької області

Дата: 22.10.2021 11:58
Кількість переглядів: 331

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на  посаду керівника Троянського  закладу загальної середньої освіти Андрівської сільської ради Бердянського району

Запорізької області

 

1. Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

-Троянський заклад загальної середньої освіти Андрівської сільської ради  Бердянського району  Запорізької  області;

-71151 Україна, Запорізька область, Бердянський район, село Трояни, вул. Шкільна,65.

 

2. Найменування посади та УМОВИ оплати праці: 

-директор, посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ № 78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.

 

3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

-посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа,  яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра/спеціаліста, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

Претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";  (Додатки № 1 та № 2)
  • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра(спецыалыста);
  • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
  • довідка про відсутність судимості;
  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
  • Копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

 

За бажанням претендент може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 

Визначені документи претендент подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що становить 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу

 

5. Місце (адреса) та терміни подання документів:
-подання документів здійснюється за адресою: вул. Центральна,51, с.Андрівка, Запорізька область (Андрівська сільська рада), кабінет загального відділу Андрівської сільської ради;

-терміни подання документів з 22 жовтня 2021 року  по 10 листопада 2021 року;

- уповноважена особа, яка приймає документи за описом – Магомедов Магомедрасул Курбанович,  телефон: (06153) 95-2-42)

 

6. Дата та місце проведення конкурсу:


- Дата проведення конкурсу  22 листопада 2021 року (початок о 13:00 год) за адресою: вул. Шкільна, 82-а, с. Андрівка, Запорізька область Бердянський район, Андрівський заклад загальної середньої освіти).

Іспит складається державною мовою.

Складові та тривалість конкурсного відбору:

Іспит складається за напрямками:

-Письмові відповіді на тестові питання щодо  знання законодавства України, Конституції України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері запобігання корупції, у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р; (Тривалість 30 хв.)

 - перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання; (Тривалість 30 хв.)

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Троянського закладу загальної середньої освіти  а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації; (Тривалість 15 хв.).

         

Загальна тривалість для проведення іспиту становить 1 год. 15 хв.

        

        

Іспит складається виключно державною мовою.

Перед початком іспиту кандидат пред’являє паспорт або інший документ, який посвідчує його особу. 

Під час письмового іспиту, кандидатам забороняється:

-користуватися додатковими електронними приладами (моб. тел., планшетами, ноутбуками тощо.);

-користуватися, друкованими брошурами, кодексами, підручниками, посібниками, іншими друкованими чи рукописними матеріалами;

- спілкуватися із іншими кандидатами.

В разі порушення зазначених вимог  кандидат відсторонюється від подальшого   проходження конкурсу, про що складається відповідний акт , який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

 

7Перелік письмових питань: з  Положення про конкурс на посаду керівника  комунального закладу загальної середньої освіти  Андрівської сільської ради Бердянського району Запорізької області затвердженого рішенням сесії Андрівської  сільської ради від 01.07.2021 № 13. (Додаток № 3).

8. Перелік ситуаційних завдань. (Додаток № 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

голові конкурсної комісії

__________________________________

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________

___________________________________,

                                                                                (прізвище, ім’я та по батькові претендента)

 

який (яка) проживає за адресою:

____________________________

____________________________,

(номер контактного телефону)

e-mail ____________________________

                                                                                        (заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):

- надсилання листа на зазначену адресу;

- надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

- телефонного дзвінка за номером  ___________________________;

(в інший доступний спосіб)*________________________________

 

 

 

____   __________ 2021 р.                                            ___________________

                                                                                                                           (підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на  адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

Додаток 2

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

народився _____ _____________ 19__ р.,  документ,   що посвідчує особу (серія ___ №__________), виданий  ____________________________________

__________________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

 

«____» ______________2021 р.                                             ________________

                                                                                                               (підпис)

 

 

 

 

 

 Додаток 3

ПРИМІРНИЙ  ПЕРЕЛІК ПИСЬМОВИХ ПИТАНЬ

1.Право громадян на освіту це:

а) кожен має право на якісну та доступну освіту

б) кожен має право на освіту у державних і комунальних закладах освіти

в) кожен має право на освіту

 

2.Форми здобуття освіти:

а) інституційна, індивідуальна, дуальна

б) дошкільна, шкільна, вища

в) дошкільна, індивідуальна, шкільна, вища

 

3. Мета повної загальної середньої освіти:

а) отримання знань

б) забезпечити якісне дозвілля дитини у шкільний час і таким чином допомагати їй всебічно розвиватися

в) всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

 

4.Інклюзивне навчання створюється:

а) обов’язково

б) за потреби

в) на розсуд керівника закладу

 

5.Хто здійснює управління закладом освіти:

а) керівник закладу освіти

б) засновник, керівник закладу освіти, колегіальний орган управління закладу освіти, колегіальний орган громадського самоврядування та інші органи передбаченні законами та установчими документами

в) Кабінет Міністрів України, колегіальний орган громадського самоврядування

 

6.Права засновника закладу освіти:

а) приймає на роботу обслуговуючий персонал закладу освіти

б) розробляє освітні програми

в) затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них

 

7.Яким документом встановлюється конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічних працівників:

а) наказом Міністерства освіти і науки України

б) статутом

в) трудовим договором

 

8.В якому розмірі встановлюється щомісячні надбавки за вислугу років понад 3 роки педагогічним і науково-педагогічним працівникам:

а) 25% посадового окладу

б) 10% посадового окладу

в) 15% посадового окладу

9.Види атестації педагогічних працівників:

а) первинна, вторинна

б) обов’язкова, спеціалізована

в) чергова або позачергова

 

10.Мова освіти національних меншин:

а) державна

б) мова національної меншини

в) поряд із державною навчаються мовою відповідної національної меншини

11.Чим визначається повноваження керівника закладу освіти:

а) законом

б) установчими документами закладу освіти

в) законом та установчими документами закладу освіти

12.Назвіть вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти:

а) профспілка організація

б) загальні збори «конференція» колективу закладу освіти

в) педагогічна рада

 

13.Дайте визначення «Національна академія педагогічних наук України»:

а) самоврядна наукова організація у галузі освіти заснована на державній власності

б) державна організація в галузі освіти та науки

в) орган виконавчої влади в галузі освіти та науки

 

14.Чи мають право надавати платні послуги державні та комунальні заклади освіти:

а) не мають права

б) мають право надавати платні послуги виключно, які затверджені Кабінетом Міністрів України

в) мають право надавати платні послуги, які затверджені Кабінетом Міністрів України та засновником

 

15.Куди направляються кошти отримані від оренди нерухомого майна комунального закладу освіти:

а) зараховуються до районного бюджету

б) використовуються на потреби цього закладу

в) використовується на преміювання працівників цього закладу

 

16.З яких законодавчих актів складається законодавство України про загальну середню освіту та основні завдання законодавства України:

а) Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», інших нормативно правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

б) Конституцією України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», інших нормативно правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

в) Конституцією України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», інших нормативно правових актів

 

17.Що не є завданням загальної середньої освіти.

а) виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту

б) виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності

в) виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів

 

18.Назвіть типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти:

а) початкова школа, гімназія, ліцей

б) гімназія, ліцей

в) будинок дитини, гімназія ліцей

 

19.Назвіть форми навчання у закладах загальної середньої освіти:

а) скорочена та загальна форма

б) спеціалізована та загальна форма

в) групова та індивідуальна форма

 

20.Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів:

а) не може перевищувати 35 учнів

б) не може перевищувати 40 учнів

в) не може перевищувати 30 учнів

 

21.З чого складається педагогічне навантаження вчителя:

а) 18 навчальних  годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності

б) 18 навчальних годин протягом навчального місяця, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності

в) 20 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності

 

22.Хто призначає заступника керівника закладу загальної середньої освіти:

а) засновник

б) керівник закладу за погодженням з відділом освіти

в) керівник закладу

 

23. Який орган не відноситься до органу управління системою загальної середньої освіти:

а) Міністерство освіти і науки України

б) Міністерство юстиції України

в) управління освіти та науки

 

24.За чиїм рішенням вводяться в дію рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти:

а) керівника закладу за погодженням на загальних зборах колективу закладу освіти

б) керівника закладу

в) керівника закладку за погодженням із засновником

 

25.Що не відноситься до повноважень закладу загальної середньої освіти:

а) реалізує положення Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти

б) формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички

в) розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України нормативи матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладу загальної середньої освіти згідно з  Державним стандартом загальної середньої освіти

 

26.Через який проміжок часу переглядається державний стандарт загальної середньої освіти:

а) 8 років

б) 5 років

в) 10 років

 

27.Ким визначається порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти:

а) керівником

б) засновником

в) органом виконавчої влади (відділом освіти)

 

28.Що включає в себе матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти:

а) будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та ін.

б) будівлі, споруди, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло

в) будівлі, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло

 

29.Ким затверджується штатні розписи закладів загальної середньої освіти:

а) керівником

б) засновником

в) відділом освіти

 

30.Хто несе відповідальність за шкоду, заподіяну учнем віком 10 років під час перебування у закладі загальної середньої освіти:

а) учень

б) батьки

в) заклад загальної середньої освіти

 

31.Що є основною проблемою у сфері загальної середньої освіти, яка потребує розв'язання за Концепцією:

а) суттєве погіршення якості загальної середньої освіти протягом 1992-2013 років

б) суттєве погіршення якості загальної середньої освіти протягом 1992-2016 років

в) суттєве погіршення якості загальної середньої освіти протягом 2001-2016 років            

 

32.Що є проявом проблеми у сфері загальної середньої освіти за Концепцією:

а) збільшення частки молоді, яка здобуває освіту за кордоном

б) наявність суттєвого сегмента високоякісної освіти, насамперед математичної та природничої

в) низька заробітна плата вчителів

 

33.Основні ознаки загальної середньої освіти в Україні за Концепцією:

а) домінування в системі освіти шкіл з високою якістю освітніх послуг

б) домінування в системі освіти шкіл з невисокою якістю освітніх послуг

в) тенденція до покращення якості освіти в цілому в державі

 

34.Назвіть мету Концепції:

а) централізація та ефективне управління загально. середньою освітою, що сприятиме розвитку школи

б) бюрократизація системи управління освітою

в) забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти

 

35.Поняття випускника нової української школи відповідно до Концепції:

а) цілісна всебічно розвинена особистість, здатна до критичного мислення

б) особистість, яка приймала участь в навчальному процесі та здобула певні знання

в) особистість, яка отримала атестат про закінчення школи особистість, яка приймала участь в навчальному процесі та здобула певні знання

 

36.Назвіть основні шляхи розв’язання проблеми якості  загальної середньої освіти за Концепцією:

а) покращення харчування дітей в освітніх закладах

б) внесення змін до законодавства України, яке регулює питання освіти

в) проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти з урахуванням досвіду провідних країн світу

 

37.Що передбачає реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти:

а) створення системи прозорого розподілу публічних коштів у новій українській школі (школи будуть зобов’язані оприлюднювати дані про кошти, які надходять з бюджету та інших джерел на ремонт приміщень)

б) створення системи прозорого розподілу публічних коштів у новій українській школі (школи будуть зобов’язані оприлюднювати дані про всі кошти, які надходять з бюджету)

в) створення системи прозорого розподілу публічних коштів у новій українській школі  (школи будуть зобов’язані оприлюднювати дані всі про кошти, які надходять з бюджету та інших джерел)

 

38.Вкажіть скільки етапів реалізації Концепції:

а) 2

б) 5

в) 3

 

39.Вкажіть період першого етапу реалізації Концепції:

а) з 2017 року по 2019 рік

б) з 2017 року по 2018 рік

в) з 2018 року по 2019 рік

 

40.Основні завдання першого етапу реалізації Концепції:

а) створити систему незалежного оцінювання випускників профільної школи професійного спрямування

б) підвищити кваліфікацію вчителів початкової школи

в) сформувати мережу профільних шкіл

 

41.Вкажіть період другого етапу реалізації Концепції:

а) з 2019 року по 2022 рік

б) з 2019 року по 2023 рік

в) з 2019 року по 2021 рік

 

42.Основні завдання другого етапу реалізації Концепції.

а) провести інвентаризацію шкіл та закладів професійної освіти для створення мережі профільних шкіл

б) зробити ремонт шкіл

в) покращити меню в їдальнях навчальних закладів

 

43. Вкажіть період третього етапу реалізації Концепції:

а) з 2019 року по 2023 рік

б) з 2022 року по 2024 рік

в) з 2023 року по 2029 рік

 

44. Основні завдання третього етапу реалізації Концепції:

а) провести інвентаризацію шкіл та закладів професійної освіти для створення мережі профільних шкіл

б) підвищити кваліфікацію вчителів початкової школи

в) сформувати мережу профільних шкіл

 

45.Очікувані результати від реалізації Концепції:

а) покращення здоров’я учнів

б) покращення здоров’я вчителів

в) забезпечення престижності професійної освіти

 

Додаток 4

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Ситуація 1.

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу (всього укласі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну. ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

 

Ситуація 2.

Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною.. основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?

 

Ситуація 3.

Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув на роботу живий - здоровий. Дії директора школи?

 

Ситуація 4.

Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей. Мотивуючи свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади. Які дії директора школи?

 

Ситуація 5

Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу Ігорем, важким, запальним хлопчиком із неблагополучної сім’ї, який не користується в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила оцінки за вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що вчителька занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. Вчителька веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив. Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики?

 

Ситуація 6.

Миколка, кмітливий, енергійний і непосидючий п’ятикласник, постійно дратує вчительку своїм базіканням та вертлявістю. Не допомогло пересаджування за першу парту. Дисциплінарні зауваження лише на декілька хвилин заспокоюють пустуна. І ось одного разу, не витримавши перешіптування хлопчика з сусідом, педагог рішуче заявила: „Наступного разу без батька або матері на урок не приходь!” Засмучений п’ятикласник кулею вилетів із класу. Вчителька звернулася за порадою до директора школи.

 

 

 

Ситуація 7.

У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки. Що б ви порадили вчительці?

 

Ситуація 8.

Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

 

Ситуація 9.

Директор школи усвідомив, що у педагогічному колективі працює педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом?

 

Ситуація 10.

Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників?

 

Ситуація 11.

Завуч школи, вчитель історії, не підготував вчасно важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і отримав догану за недобросовісне виконання обов’язків .

У той же час стає відомо, що його учень здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня. Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого?

 

Ситуація 12.

Педагог-організатор школи О.В. повернулася з відпустки із запізненням на два дні і мотивувала це тим, що «неможливо було виїхати з Мелітополя, де вона відпочивала». За порушення трудової дисципліни їй винесли догану. Незабаром після цього відбувся міський КВК між командами шкіл, в підготовці до якого О.В. брала найактивнішу участь і команда школи посіла 1 місце. Проте на педраді, де підбивалися підсумки роботи школи за семестр, О.В. не була навіть згадана в числі учасників підготовки до цього заходу, бо завуч школи викреслила її прізвище з тексту своєї доповіді. Як правильно вчинити директору у даній ситуації?

 

Ситуація 13.

Учитель В.В. систематично порушує дисципліну і не виконує своїх професійних обов'язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча М.М.. Директор школи знає не тільки про погану роботу В.В., але й про те, що М.М. не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських стосунків з В.В.., фактично заохочує недобросовісність В.В. чи замовчує її. Безпосередніх, явних причин і зачіпок для покарання М.М. (безпосереднього керівника), начебто немає: покараним повинен бути В.В. (підлеглий). Але водночас директор школи усвідомлює, що в поганій роботі В.В. є значна частка вини М.М. Кого ж варто більшою мірою покарати?

 

Ситуація 14.

Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора. Що має зробити керівник закладу?

 

Ситуація 15.

Все почалося в той день, коли Настю, ученицю 5-Б класу, не пустили вранці до школи. В її школі для всіх учнів була введена обов’язкова форма: піджак зеленого кольору. Того ранку Настя піджак не вдягла, бо за день до того дівчинка забруднила його і мама віднесла річ до хімчистки, іншого піджака у дівчинки не було. Настя була прикро вражена, коли черговий при вході не впустив її до школи, посилаючись на наказ директора „без шкільної форми нікого в школу не впускати!”. Засмучена дівчинка вже налаштувалась вертатися додому, як раптом побачила завуча з виховної роботи, Марію Іванівну, яка піднімалася сходами шкільного ґанку.

- Добрий день, Маріє Іванівно, чому мене не впускають до школи? Я вчора забруднила піджак і мама віднесла його до хімчистки, а черговий каже, що без піджака в школу не можна!

- Настю, не вигадуй дурниць і передай мамі, щоб вона частіше ходила на батьківські збори. Тоді б вона знала, що існує наказ, відповідно до якого всі учні повинні ходити до школи тільки в шкільній формі! Повернувшись додому, Настя ледве встигла застати маму до того, як вона пішла на роботу.Мати вислухала доньку і була вкрай обурена вчинком шкільної адміністрації, після чого прийшла зі скаргою до директора школи. Що повинен зробити директор школи у такій ситуації?

 

Ситуація 16.

До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами. Як директору правильно вирішити дану ситуацію?

 

Ситуація 17.

Педагогічному колективу школи потрібно визначитись з учасниками міського етапу конкурсу «Учитель року». До директора школи звертається голова профкому закладу і намагається довести, що потрібно відгородити педагогів від подібних конкурсів, тому що це трата часу і здоров’я педагога. А перед директором школи управління освіти поставило чітке завдання - підготувати учасників конкурсу. Дії директора у такій ситуації.

 

Ситуація 18.

До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі відео, на якому зафіксоване її побиття іншими учнями. Якими мають бути дії директора у такому випадку?

 

 

 

Ситуація 19.

Учень третього класу впадає в істерику на уроці, як наслідок травмує себе, вчителька і медсестра вимушені тримати його, щоб він не причинив в подальшому шкоди собі та іншим дітям. Наступного дня батько хлопчика пише скаргу на ім’я директора школи з причини фізичного насилля педагогів над його дитиною.

 

Ситуація 20.

Територія школи не ізольована від міста. Як результат - на території закладу  відпочивають мешканці міста, розпивають алкоголь, палять цигарки, вигулюють собак. Яким чином адміністрація школи може домогтися порядку на території школи?

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь